Kurset arrangeres i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

Ultralydkursus i Gynækologi og Obstetrik

Drejergården, 27. april 2017

Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik inden for gynækologi og obstetrik – teoretisk og praktisk undervisning

Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på live modeller.

Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, f.eks. akut læger, almenmedicinerer eller andre der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet.

Program

08:30 Ankomst - morgenmad
09:00 Velkomst, Introduktion til Gynækologisk og Obstetrisk UL - Billedorientering
09:30 Abdominal UL, klinisk anvendelse
10:30 Demonstration af apparatur i mindre grupper, hvor de forskellige funktioner læres, med henblik på klinisk/live anvendelse senere på dagen
11:00 Kaffe/the kage
11:15 Uterus, endometrium, salpinges, ovarier - Normal anatomi og fysiologi
11:45 Tidlige graviditetskomplikationer: blødning, missed ab, extrauterin grav
12:30 Frokost
13:15 Live UL-undersøgelse (små hold og modeller, hvor kursisten for lejlighed til at scanne)
14:30 Obstetriske kliniske problemstillinger, som den unge reservelæge bliver konfronteret med: Gestationsalder bestemmelse, flerfoldsgraviditet, mistanke om væksthæmning, cervixskanning, fostervand, anvendelse af Doppler i graviditeten
16:00 Kaffe/the kage
16:30 Patologi i det lille bækken – inflamatoriske forandringer, tumorer og metastaser, interventionel UL – UL-vejledte indgreb/drænage mv.
18:00 Multible choice (for dem der ønske det), Kursusbevis - Afslutning

Tilmelding m.v.

Tidspunkt:
Torsdag d. 27. april 2017 kl. 8:30-18:00

Sted:
Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø

Kursusledelse/ sekretariat:
Torben Larsen - torbenlarsen@dadlnet.dk

Undervisere:
Ida Näslund Thagaard, Ph.D. studerende
Bjørn Skjoldby overlæge
Torben Larsen, overlæge, dr. med.

Deltagerantal:
Ca. 25

Pris:
Kurset koster 1800 kr., inkluderet kursushæfte, morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb.

Tilmelding:
torbenlarsen@dadlnet.dk
efter princippet "først-til-mølle"
Frist: 7. april 2017
Tlf.: 31 31 17 00
Tilmelding gældende ved indbetaling på konto: Danske Bank - reg.nr. 3409 - kontonr. 11570836
med tydelig angivelse af kursistens navn

Tidligere kurser

Kurser på Drejergården

Kurser i udlandet