Kurset arrangeres i samarbejde med Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)

Ultralydkursus i Gynækologi og Obstetrik

Drejergården, 23. maj 2019

Introduktion i anvendelse af ultralyddiagnostik inden for gynækologi og obstetrik – teoretisk og praktisk undervisning

Kursisterne får selv mulighed for at udføre superviserede scanninger på live modeller.

Kurset henvender sig til Introduktionslæger og andre læger, f.eks. akut læger, almenmedicinerer eller andre der ønsker at supplere deres viden om anvendelse af ultralyd i specialet.

Program

08:30 Ankomst - morgenmad
09:00 Velkomst, Introduktion til Gynækologisk og Obstetrisk UL - Billedorientering
09:30 Abdominal UL, klinisk anvendelse
10:15 Live Ul - demonstration af apparatur i mindre grupper, hvor de forskellige funktioner læres
11:15 Uterus, endometrium, salpinges, ovarier - Normal anatomi og fysiologi
11:45 Tidlige graviditetskomplikationer: blødning, missed ab, extrauterin grav
12:30 Frokost
13:15 Live UL-undersøgelse (små hold og modeller, hvor kursisten får lejlighed til at scanne)
14:45 Obstetriske kliniske problemstillinger, som den unge reservelæge bliver konfronteret med: Gestationsalderbestemmelse, flerfoldsgraviditet, mistanke om væksthæmning, cervixskanning, fostervand, anvendelse af Doppler i graviditeten
16:00 Kaffe/the og kage
16:30 Patologi i det lille bækken – inflamatoriske forandringer, tumorer og metastaser, interventionel UL – UL-vejledte indgreb/ drænage mv.
18:00 Multiple choice (for dem der ønsker det), Kursusbevis - Afslutning

Tilmelding m.v.

Tidspunkt:
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 8:30-18:00

Sted:
Drejergaarden, Roskildevej 38, 4330 Hvalsø

Kursusledelse/ sekretariat:
Torben Larsen - torbenlarsen@dadlnet.dk

Undervisere:
Ida Näslund Thagaard, Ph.D. studerende
Bjørn Skjoldby overlæge
Torben Larsen, overlæge, dr. med.

Deltagerantal:
Ca. 20

Pris:
Kurset koster 1800 kr., inkluderet kursushæfte, morgenmad, frokost, kaffe og frugt i dagens løb.

Tilmelding:
torbenlarsen@dadlnet.dk
efter princippet "først-til-mølle"
Frist: Fredag d. 10. maj 2019
Tlf.: 31 31 17 00
Tilmelding gældende ved indbetaling på konto: Danske Bank - reg.nr. 3409 - kontonr. 11570836
med tydelig angivelse af kursistens navn

Tidligere kurser

Kurser på Drejergården

Kurser i udlandet