Familien på Drejergården

Anne og Torben, som ejer Drejergården, har altid lagt et stort arbejde i at holde familien næsten selvforsynende med råvarer af høj kvalitet. I dag har vi en stor fælles interesse for det gode måltid: kvalitetsråvarer, æstetik og nærvær. Vi har derfor de sidste 10 år (siden af studier og arbejde), beskæftiget os med mad og måltidets betydning både på et praktisk og teoretisk plan.

I vores hverdagsliv arbejder vi ud fra forskellige fagligheder og husholdninger, men deler Drejergården som fælles samlingssted og familiært udgangspunkt. Gårdens to tilhørende huse bebos af 2. og 3. generation mens hovedhuset bebos af 1.generation..

I fællesskab laver vi sociale arrangementer - som regel med det gode måltid som omdrejningspunkt - og altid med en ambition om at byde velkommen med åbenhed og nærvær.

Vi glæder os til at se jer på Drejergården!